Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
Page Master Usługi Internetowe Sławomir Kowalski.
99-350 Ostrowy.
Imielinek 2.

Ja………………………………………………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:  
nazwa produktu………………………………………………………………………………………………………………………………… .
numer zamówienia……………………………………………………………… .
Data zawarcia umowy: ……………………………………….Imię i nazwisko……………………………………………,…………………………………………….
E-mail………………………………@………………………………………………………………………….
Adres ………………………………………………………………………………………………………….
Data………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Śledź nas na Facebooku