Najnowsze posty

Jak ręcznie zaktualizować DirectAdmin

Jak ręcznie zaktualizować DirectAdmin?

Oczywiście musisz posiadać dostęp do serwera jako root.

Wszystkie polecenia wykonujesz po zalogowaniu do konsoli przez SSH.

Do wykonania aktualizacji musisz posiadać aktualną zakupioną licencję DirectAdmin

Poniżej komendy w celu aktualizacji DirectAdmin:

cd /usr/local/directadmin

wget -O update.tar.gz https://www.directadmin.com/cgi-bin/daupdate?uid=123&lid=1234

#Gdzie 123 i 1234 to odpowiednio identyfikator klienta "CID" i identyfikator licencji "LID".

tar xvzf update.tar.gz

./directadmin p

cd scripts

./update.sh

service directadmin restart

Poniżej drugi sposób:

CHANNEL=current                                               # can be one of: alpha, beta, current, stable
OS_SLUG=linux_amd64                                             # can be: linux_amd64, rhel8_amd64, rhel7_amd64, debian10_amd64, ...
COMMIT=$(dig +short -t txt "$CHANNEL-version.directadmin.com" | sed 's|.*commit=\([0-9a-f]*\).*|\1|')    # can be commit hash literal value if you want specific build to be installed
FILE="directadmin_${COMMIT}_${OS_SLUG}.tar.gz"                               # creates download package name from the variables above

curl --location --progress-bar --connect-timeout 10 "https://download.directadmin.com/${FILE}" --output "/root/${FILE}"  # downloads given directadmin build into /root dir
tar xzf "/root/${FILE}" -C /usr/local/directadmin                                     # extracts downloaded package to /usr/local/directadmin
/usr/local/directadmin/directadmin permissions || true                                  # runs post-upgrade permission fix step
/usr/local/directadmin/scripts/update.sh                                         # runs other post upgrade fixes
service directadmin restart							                     # restarts directadmin

Opublikowany przez: DirectAdmin

zostaw komentarz

Śledź nas na Facebooku